Chung tay giúp đỡ xã nghèo Nậm Vì

0

Thực hiện Quyết định 182/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2015, Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm (Sở Giao thông Vận tải) được phân công giúp xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

Với mục tiêu giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, sau khi nhận được sự phân công giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý các dự án giao thông trọng điểm đến xã Nậm Vì nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bàn phương thức giúp đỡ. Theo đó, các tổ chức đoàn thể: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn… phối hợp tham mưu chương trình kế hoạch giúp đỡ xã. Cụ thể như: tư vấn kiến thức quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cho cán bộ xã; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho nhân dân; hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa nâng cấp một số công trình nhỏ về hạ tầng cơ sở, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

xa ngheo nam vi Chung tay giúp đỡ xã nghèo Nậm Vì

Nậm Vì là xã mới thành lập (năm 2009), tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 81,53%; trình độ dân trí thấp, hầu hết người dân di cư tự do từ nhiều nơi đến, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị… Nắm rõ thực trạng trên, Ban tham khảo ý kiến của cấp ủy, chính quyền, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát triển những loại cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao nhưng phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của đồng bào. Kiến thức pháp luật được chọn để phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân đó là các bộ luật: Luật Giao thông đường bộ, Hôn nhân Gia đình, Dân sự, Bình đẳng giới, Phòng chống ma túy, Bảo vệ và phát triển rừng…

Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm, cho biết: Ban đã xây dựng kế hoạch hành động giúp đỡ xã Nậm Vì cho từng năm và đến hết năm 2015 theo khả năng và điều kiện của đơn vị. Trong năm 2012, Ban đã vận động cán bộ, viên chức của đơn vị, các tổ chức kinh tế, nhà thầu do Ban làm chủ đầu tư ủng hộ, hỗ trợ địa phương sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Huổi Lúm trị giá 140 triệu đồng, nay đã đưa vào sử dụng. Không những thế, cán bộ kỹ thuật của Ban phối hợp với ban lãnh đạo bản Huổi Lúm họp dân hướng dẫn đồng bào cách vận hành, sử dụng công trình hiệu quả, xây dựng quy ước bảo vệ sử dụng lâu dài. Ban thực hiện hỗ trợ tấm lợp cho một số hộ nghèo trị giá 40 triệu đồng, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá 10 triệu đồng…

Là đơn vị mới tham gia giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, địa bàn được giúp xa xôi, hạ tầng cơ sở kém phát triển, kinh nghiệm chưa có, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình, cán bộ, viên chức Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm đã chung tay cùng cán bộ, nhân dân địa phương từng bước thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: