Điện Biên – Những dấu mốc lịch sử

0

Du lich Điện Biên Phủ xin điểm lại 100 sự kiện tiêu biểu theo dòng lịch sử của Điện Biên từ năm 1909 đến năm 2009

1. Ngày 28-6-1909, Toàn quyền Đông dương ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu gồm: Đạo Lai (Châu Lai, châu Quỳnh Nhai, phủ Luân Châu) và châu Điện Biên với phủ Tuần Giáo.

2. Từ năm 1914 đến năm 1922 có cuộc nổi dậy của nghĩa quân Lường Sám ở Điện Biên; cuộc nổi dậy dưới sự chỉ huy của hai thủ lĩnh Chếu và Tếnh ở Tủa Chùa; cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Giàng Tả Chay ở vùng cao Điện Biên chống thực dân Pháp xâm lược.

3. Năm 1916, tỉnh Lai Châu chuyển thành Đạo quan binh thứ tư theo chế độ quân quản.

4. Năm 1943 xóa bỏ chế độ quân quản ở Lai Châu, chuyển sang chế độ cai trị hành chính.

5. Ngày 18-10-1945, Quỳnh Nhai- châu đầu tiên và duy nhất của tỉnh giành được chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945. 

dien bien dat va nguoi Điện Biên   Những dấu mốc lịch sử

6. Tháng 11-1945, quân Pháp từ Vân Nam (Trung Quốc) quay trở lại xâm lược tỉnh Lai Châu. Trung ương Đảng quyết định thành lập Mặt trận Tây Bắc.

7. Ngày 6-1-1946, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa I gồm 2 đại biểu. 

8.Tháng 2-1947, đồng chí Võ Nguyên Giáp – Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam gửi thư động viên, cổ vũ bộ đội và nhân dân các dân tộc Tây Bắc hăng hái thi đua giết giặc lập công.

9. Năm 1948 thành lập Ban xung phong Tây Bắc mở đường lên Điện Biên Phủ. Đội xung phong Quyết Tiến, một trong 4 đội võ trang tuyên truyền chủ yếu của Liên Khu 10 được thành lập. 

10. Tháng 10-1949, thành lập Ban cán sự Đảng Lai Châu gồm 3 đồng chí; Tháng 12-1949, thành lập chi bộ Lai Châu gồm 20 đảng viên, chỉ định Ban chi ủy 3 đồng chí. 

11. Tháng 8-1950, tách chi bộ Lai Châu thành 4 chi bộ: Chi bộ văn phòng, chi bộ Quỳnh Nhai, chi bộ Điện Biên, chi bộ Tuần Giáo.

12. Tháng 8-1951, thành lập Liên ban cán sự Đảng huyện Quỳnh Nhai – Sình Hồ (Quỳnh – Hồ), Tuần Giáo – Châu Lai (Tuần – Lai). 

13. Tháng 2-1952 thành lập Liên ban Tổ chức – Tuyên huấn, Tỉnh đội Lai Châu.

14. Tháng 11-1952 giải phóng huyện Tuần Giáo, Quỳnh Nhai, Điện Biên. 

15. Ngày 26-1-1953, thành lập Khu Tây Bắc gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu tách khỏi Liên khu Việt Bắc.

16. Năm 1953 thành lập một số ngành: Ty Bưu điện, Ty Công an, Hội Phụ nữ tỉnh, Ban Thanh vận (Tỉnh đoàn), Ty Y tế, Ty Giáo dục, Tổ chức “Dân vận”; Giải phóng huyện Châu Lai, Sình Hồ, Mường Tè; Huyện Châu Lai được đổi tên là huyện Mường Lay. 

17. Năm 1953 nhân giải phóng Thị trấn Lai Châu, Hồ Chủ tịch gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu.

18. Ngày 13-3-1954 mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc chiến dịch ngày 7-5-1954, Lai Châu được giải phóng, hòa bình lập lại trên miền Bắc; Tháng 9-1954 thành lập Ty công chính Lai Châu (Sở giao thông – vận tải). 

19. Tháng 4-1955 thành lập Khu tự trị Thái – Mèo gồm hai tỉnh Lai Châu, Sơn La, hai huyện Văn Chấn, Than Uyên của tỉnh Yên Bái và huyện Phong Thổ của tỉnh Lào Cai. 

20. Tháng 10-1955 thành lập huyện Tủa Chùa.

21. Năm 1959 thành lập Ngân hàng kiến thiết Lai Châu (nay là Ngân hàng đầu tư và phát triển). 

22. Ngày 8-5-1960, bầu đoàn đại biểu Quốc hội Khu tự trị Thái Mèo khóa II gồm 11 đại biểu.

23. Tháng 10-1962 tỉnh Lai Châu được tái lập gồm 7 huyện và thị trấn Lai Châu; Tháng 12-1962 thành lập Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Lai Châu gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Mạnh giữ chức Bí thư.

24. Năm 1962 Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lên thăm Điện Biên Phủ.

25. Năm 1962 thành lập các ngành: Tổ chức Nhà nước (Sở Nội vụ), Ty văn hóa ( Sở văn hóa thông tin), Ty tài chính ( Sở tài chính).

26. Tháng 7-1963, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I bầu đồng chí Lâm Sung giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

27. Từ ngày 15 đến 21-10-1963 đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Trần Quốc Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

28. Năm 1963 thành lập một số ngành: Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn lao động, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Ty kiến trúc (Sở xây dựng), Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội biên phòng tỉnh), Ủy ban kế hoạch ( Sở kế hoạch đầu tư), Ngân hàng Nhà nước, Ngành thể dục – thể thao.

29. Ngày 26-4-1964, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa III gồm 4 đại biểu.

30. Tháng 5-1964 thành lập Báo Lai Châu (năm 1994 đổi tên thành Báo Điện Biên phủ).

31. Tháng 8-1965, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, bầu lại đồng chí Lâm Sung giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh. 

32. Tháng 4-1966, đón nhận cờ thưởng luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Hồ Chủ tịch trao tặng quân và dân các dân tộc Lai Châu; Tháng 9-1966, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ kết nghĩa với tỉnh Kon Tum.

33. Tháng 8-1966 Ban chấp hành Tỉnh uỷ bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Xã giữ chức Bí thư thay đồng chí Trần Quốc Mạnh.

34. Tháng 3-1967, Hồ Chủ tịch gặp đoàn cán bộ Lai Châu tại Hà Nội gồm 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Xã – Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu; Tháng 10-1967 kết nghĩa Lai Châu – Hà Nội tại thủ đô Hà Nội.

35. Tháng 6-1968, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, bầu lại đồng chí Lâm Sung giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

36. Thành lập Ban Khoa học kỹ thuật (nay là Sở Khoa học công nghệ môi trường tỉnh).

37. Từ ngày 28-3 đến ngày 5-4-1970 đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II. Đồng chí Nguyễn Văn Xã giữ chức Bí thư.

38. Ngày 11-4-1971, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa IV gồm 6 đại biểu. 

39. Tháng 5-1971, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa IV, bầu lại đồng chí Lâm Sung giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

40. Tháng 10-1971, thành lập thị xã Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu. 

41. Tháng 6-1974, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, bầu đồng chí Giàng A Páo giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh; thành lập Chi cục Kiểm lâm, Hội nông dân tỉnh.

42. Ngày 6-4-1975, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa V gồm 6 đại biểu.

43. Từ ngày 26-4 đến ngày 1-5-1975, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Văn Xã được bầu lại giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

44. Ngày 25-4-1976, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa VI gồm 3 đại biểu. Đồng chí Giàng A Páo – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

45. Từ ngày 11 đến ngày 20-11-1976 đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (vòng 1), bầu 11 đồng chí đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tại thủ đô Hà Nội.

46. Tháng 1-1977, Tổng cục hàng không Việt Nam mở lại đường bay Hà Nội – Nà Sản – Điện Biên Phủ; thành lập Đài phát thanh Lai Châu.

47. Từ ngày 7 đến ngày 12-3-1977, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (vòng 2). Đồng chí Hoàng Tinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

48. Tháng 7-1977, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa VI bầu lại đồng chí Giàng A Páo giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

49. Tháng 12-1979, Quốc hội và Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho quân dân Lai Châu có thành tích trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc.

50. Từ ngày 27 đến ngày 29-10-1980, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V. Đồng chí Hoàng Tinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

51. Ngày 26-4-1981, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa VII gồm 4 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Niệm – Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. 

52. Tháng 6-1981, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, bầu lại đồng chí Giàng A Páo giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

53. Từ ngày 8 đến ngày 5-1-1982, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (vòng 1), bầu 15 đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

54. Từ ngày 20 đến ngày 24-1-1983, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (vòng 2). Đồng chí Nguyễn Niệm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

55. Ngày 7-5-1984, Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ và quân, dân các dân tộc Lai Châu. 

56. Ngày 26-3-1985, Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

57. Tháng 6-1985, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa VIII, bầu đồng chí Lò Văn Inh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

58. Từ ngày 8 đến ngày 14-10-1986, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Đồng chí Nguyễn Niệm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

59. Tháng 9-1987 thành lập Sở Lao động- Thương binh và xã hội trên cơ sở hợp nhất của hai sở: Sở lao động và Sở Thương binh và xã hội. 

60. Tháng 1-1988, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam lên thăm và làm việc. 

61. Tháng 12-1989, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, bầu lại đồng chí Lò Văn Inh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Sùng A Vang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

62. Tháng 9-1989 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công lên thăm và làm việc.

63. Tháng 4-1990 Thành lập Hội cựu chiến binh tỉnh.

64. Từ ngày 23 đến ngày 27-9-1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Đồng chí Nguyễn Niệm được bầu lại giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

65. Tháng 4-1992, thành lập Thị xã Điện Biên Phủ. Tháng 12-1992 Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân thị xã Điện Biên Phủ ra mắt và chính thức điều hành mọi hoạt động.

66. Ngày 19-7-1992, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa IX gồm 4 đồng chí. Đồng chí Lò Văn Inh- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

67. Năm 1993, tỉnh đón tiếp các chuyến thăm của Tổng thống Pháp Phrăngxoa Mittơrăng, công chúa Vương quốc Thái Lan, đại sứ các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Canađa, cộng hòa Ấn Độ, Vương quốc Bỉ cùng các tổ chức từ thiện. 

68. Tháng 11-1994, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X bầu đồng chí Lò Văn Puốn giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Sùng A Vang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

69. Tháng 12-1994 Ban chấp hành bầu bổ sung đồng chí Lò Văn Puốn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Nguyễn Niệm.

70. Tháng 12-1994, Đảng và Nhà nước công nhận 10 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lai Châu (đến năm 2009 số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh là 12 Bà mẹ).

71. Năm 1994, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm và làm việc. 

72. Tháng 11-1995 Thủ tướng Võ Văn Kiệt lên thăm và làm việc.

73. Năm 1995 chia tách huyện Điện Biên thành hai huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; Các cơ quan của tỉnh di chuyển từ Thị xã Lai Châu về Thị xã Điện Biên Phủ; thành lập ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh.

74. Tháng 3-1996, Chủ tịch nước Lê Đức Anh lên thăm và làm việc.

75. Từ ngày 3 đến ngày 6-5-1996, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đồng chí Lò Văn Puốn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

76. Tháng 5-1996 thành lập Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trên cơ sở sáp nhập 3 sở: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi.

77. Ngày 20-7-1997, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa X gồm 5 đại biểu. Đồng chí Lò Văn Puốn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. 

78. Tháng 5-1998 Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lên thăm và làm việc.

79. Tháng 12-1999, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, bầu đồng chí Trịnh Long Biên giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vừ A Phía giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

80. Năm 2000 Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh lên thăm và làm việc.

81. Tháng 2-2001 kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, bầu đồng chí Quàng Văn Binh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

82. Từ ngày 2 đến ngày 5-1-2001, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đồng chí Trịnh Long Biên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. 

83. Tháng 2-2001 Thủ tướng Phan Văn Khải lên thăm và làm việc.

84. Ngày 19-5-2002, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XI gồm 6 đại biểu. Đồng chí Vừ A Phía – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn ( năm 2004 chia tách tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn 3 đại biểu).

85. Năm 2002, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ chống Pháp cho nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lai Châu.

86. Năm 2002, thành lập huyện Mường Nhé và huyện Tam Đường.

87. Tháng 3-2003 thành lập Ban Ngoại vụ và Biên giới tỉnh (tháng 8-2005 đổi tên thành Sở Ngoại vụ).

88. Tháng 9-2003, thành lập Thành phố Điện Biên Phủ gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Thanh Trường, Nam Thanh, Noong Bua và xã Thanh Minh. 

89. Tháng 11-2003, Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Lai Châu. Tỉnh Lai Châu được chia thành tỉnh Lai Châu (mới) và tỉnh Điện Biên. Tháng 12-2003, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Điện Biên được thành lập gồm 40 đồng chí, Ban Thường vụ 12 đồng chí. Đồng chí Trịnh Long Biên – Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy lâm thời. 

90. Năm 2004, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm và làm việc. 

91. Tháng 6-2004, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, bầu đồng chí Quàng Văn Binh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vừ A Phía giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

92. Tháng 3-2005, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà; đổi tên Thị xã Lai Châu thành Thị xã Mường Lay.

93. Từ ngày 19 đến ngày 21-12-2005, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Trịnh Long Biên được bầu giữ chức Bí thư.

94. Tháng 4-2006, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII bầu đồng chí Lò Mai Trinh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

95. Tháng 11-2006, chia tách huyện Tuần giáo thành 2 huyện Tuần giáo và huyện Mường Ảng.

96. Ngày 20-5-2007, bầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XII gồm 6 đại biểu. Đồng chí Mùa A Sơn- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

97. Năm 2007 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lên thăm và làm việc.

98. Năm 2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên thăm và làm việc. 

99. Tháng 6-2008 đồng chí Lò Mai Trinh- Chủ tịch UBND tỉnh được Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; Tháng 7-2008, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII bầu đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

100. Năm 2009, kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón nhận Huân Chương Hồ Chí Minh.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: