Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững

0

Ngày cuối năm, trời trở rét. Nhưng dường như cái rét ấy chẳng đủ để cản bước dòng người đang tấp nập ngược xuôi trên các ngả đường trong lòng thành phố Điện Biên Phủ. Trong dòng người ấy, có rất nhiều cán bộ, công chức, công nhân lao động của Điện Biên cố nhanh bước để dồn sức hoàn thành những công việc dang dở, để sang năm mới khởi động việc mới.

Còn với du khách đến Điện Biên thì đó là tâm trạng háo hức khám phá một vùng đất lịch sử vang danh khắp năm châu bốn biển trong những thời khắc khốc liệt của chiến tranh và ngày hôm nay, trên mảnh đất ấy có hoa thơm trái ngọt, có cánh đồng bát ngát, có thành tựu nổi bật đạt được trong hoàn cảnh còn bộn bề gian khó…

dien bien phat trien ben vung Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững

Ngay từ những ngày đầu của năm 2012, tỉnh Điện Biên đã xác định những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bởi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, sức mua của thị trường sụt giảm, cộng với tình hình dịch trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; việc tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư, tiền tệ thắt chặt theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn đầu tư nhất là đầu tư của các thành phần kinh tế, dẫn đến hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản. Một số mặt văn hóa xã hội, như: di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tình hình buôn bán, sử dụng ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS tiếp tục diễn biến phức tạp… Do vậy, đầu năm UBND tỉnh đã tập trung xây dựng và chỉ đạo điều hành linh hoạt chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 24/02/2012, kịp thời thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách theo Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Đồng thời tăng cường nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn triển khai đồng bộ các văn bản quy định của các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho nhân dân. Nhờ vậy tình hình kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh năm 2012 của Điện Biên tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả khá tích cực.

Tại Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 30/11/2012, UBND tỉnh đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 ước đạt 9,12%. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,66%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,72%; khu vực dịch vụ tăng 10,72% so với năm 2011. Dự ước cơ cấu kinh tế năm 2012 khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,61%, (giảm 1,57%); công nghiệp – xây dựng chiếm 30,14% (tăng 0,23%); dịch vụ 37,25%, (tăng 1,34%) so với năm 2011. Chính sách kiềm chế lạm phát được phát huy (chỉ số giá bình quân ước tăng 10,23% so với năm 2011); tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt khá, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, tăng 39,5% so với năm 2011.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, vấn đề lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả nổi bật với con số giải quyết việc làm mới cho 8.450 lao động, 9.000 lao động được đào tạo nghề. Công tác xóa đói giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt tập trung vào các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở và rà soát đánh giá thực chất số hộ nghèo; Toàn tỉnh có 13.251/13.335 hộ làm xong nhà ở, đạt 99,37% tổng số nhà cần làm; có 5.510 hộ thoát nghèo trong năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 45,28% xuống còn 38,68% (giảm 6,6%), số hộ cận nghèo còn 7.914 hộ (7,24%). Lĩnh vực y tế – giáo dục tiếp tục được quan tâm thực hiện, nâng dần về chất lượng và số lượng. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh ở người, đảm bảo các điều kiện và lực lượng sẵn sàng ứng phó với dịch khi có tình huống khẩn cấp, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từng bước được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo được quan tâm chăm lo và có những tiến bộ tích cực. Năm học 2012-2013 đã củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo toàn tỉnh; phát triển mạng lưới trường lớp học theo quy hoạch, tăng cường cơ sở vật chất; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đẩy mạnh triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II.

Các chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được tích cực triển khai thực hiện; các dự án trọng điểm như: di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, Đề án sắp xếp ổn định dân cư huyện Mường Nhé được chỉ đạo quyết liệt. Các mặt văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm; một số vấn đề xã hội bức xúc, như: buôn bán ma túy, lây nhiễm HIV có dấu hiệu được khống chế. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012; chủ động đối phó với khó khăn nhiều mặt trên các lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội vì giai đoạn 2013-2015 là thời kỳ Chính phủ triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nền kinh tế mà trọng điểm là tái cơ cấu đầu tư công nên việc chỉ đạo điều hành trong xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước sẽ có rất nhiều thay đổi, đòi hỏi phải điều hành linh hoạt mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Do vậy với năm 2013, UBND tỉnh đề ra 11 mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực hướng tới mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tích cực thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy, ngay lúc này thời khắc quan trọng của những ngày đầu năm mới, năm 2013, chúng ta hãy cùng từ bỏ tư tưởng trông đợi cấp này ngành kia chỉ đạo, tháo gỡ mà thay vào đó là tinh thần quyết tâm của mỗi công dân, hãy bắt đầu làm từ những việc trong khả năng có thể và trách nhiệm cao nhất. Có được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực ấy của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, tin chắc là Điện Biên sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu không chỉ của riêng 2013 mà còn làm tiền đề cho nhiều năm tiếp nữa.

Thanh Bình

 

Chia sẻ bài viết: