Hiệu quả từ phong trào xây dựng bản văn hóa ở xã Mường Phăng

0

Trong những năm qua, ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên đã lấy những tiêu chí xây dựng thôn, bản văn hóa làm mục tiêu phấn đấu, nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống tốt đẹp.

Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được phục hồi và phát triển, những hủ tục bị loại bỏ, an ninh – quốc phòng được giữ vững.

Là xã đông dân cư có số thôn, bản cao nhất huyện Điện Biên (47 bản) với 4 dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống, Đảng ủy, UBND xã Mường Phăng xây dựng nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đẩy lùi tệ nạn nghiện các chất ma túy, xây dựng phong trào khuyến học, phong trào văn hoá văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương. Những năm gần đây, Ban Văn hóa phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hoá, bản văn hoá; khôi phục nghề truyền thống, giữ gìn phát huy phong tục, nét đẹp văn hoá các dân tộc trên địa bàn. Các bản thành lập đội văn nghệ, những già làng, nghệ nhân được mời gọi truyền bá, phổ biến những điệu múa, bài hát, nhạc cụ của dân tộc mình cho thế hệ trẻ. Nghề thêu dệt thổ cẩm, phong tục Xên bản, ẩm thực dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú được giữ gìn phát huy.

phong trao van hoa muong phang Hiệu quả từ phong trào xây dựng bản văn hóa ở xã Mường Phăng

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền thôn, bản tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xây dựng CLB không sinh con thứ 3, ăn ở vệ sinh, xây dựng gia đình văn hoá, bản văn hoá, bài trừ hủ tục trong ma chay, cưới xin, vận động trẻ em đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng Hoạt động này mang lại lợi ích thiết thực nên được nhân dân ủng hộ. Vì thế hiện nay xã có 10 bản đạt tiêu chuẩn văn hoá, trong đó bản Che Phai được công nhận bản văn hoá tiêu biểu cấp tỉnh.

Phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã có tác động thực sự đến nhận thức trong mỗi người dân xã Mường Phăng về một nếp sống mới. Hiện xã có 2 nhà văn hóa, một nhà Trung tâm văn hóa xã. Nhà văn hóa thôn, bản được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như tăng âm, loa đài do chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư. Trên cơ sở đồng thuận, người dân địa phương đã cùng nhau xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh. Nhiều gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Thanh niên trong bản thi đua phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi đại gia súc giúp nhiều hộ có thu nhập từ 40 – 60 triệu đồng/năm nhờ đó thoát nghèo. Xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% mỗi năm. Để phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa phát huy hiệu quả thiết thực và bền vững, chính quyền xã đã chỉ đạo đến các trưởng bản đưa ra chương trình mục tiêu cụ thể, từng giai đoạn phát triển, tạo điều kiện giúp các thôn bản phát huy thế mạnh vươn lên.

Phong trào văn hoá văn nghệ ở Mường Phăng đang phát triển mạnh, đi đầu là các bản văn hoá. Những điệu múa, bài hát, nhạc cụ của dân tộc được tập luyện thường xuyên biểu diễn phục vụ nhân dân vào những ngày lễ, tết cổ truyền dân tộc, ngày hội đại đoàn kết. Hàng năm chính quyền xã đều tổ chức giao lưu văn nghệ giữa cụm xã để trao đổi học hỏi lẫn nhau, mở rộng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực.

Những kết quả đạt được từ phong trào xây dựng thôn bản văn hóa trong thời gian qua đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển xã Mường Phăng.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: