Những khởi sắc đáng tự hào trong xây dựng nếp sống văn hóa

0

60 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, chống lại đói nghèo, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa… Huyện đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, truyền thanh truyền hình, từng bước nâng cao chất lượng về nội dung, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ngay từ những ngày đầu giải phóng, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã chú trọng công tác văn hóa, đặc biệt là trong xây dựng nếp sống văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Từ chủ trương này, từ khi Phòng Văn hóa – Thông tin được thành lập (năm 1964) huyện chỉ đạo tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào văn nghệ – thể thao quần chúng; xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, bản, khu dân cư, đơn vị văn hóa, thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống…

Từ nhiều năm nay, công tác tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa luôn được quan tâm cả về nội dung, phương pháp, hình thức nhằm đạt hiệu quả cao. Ngoài việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ và sự kiện chính trị lớn trong năm, nội dung tuyên truyền còn được gắn với các chủ đề, chủ điểm của ngành Văn hóa – Thể thao & Du lịch, các cuộc vận động do ủy ban MTTQ phát động, như: tuyên truyền việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, tang, lễ hội; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình và những chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Hình thức tuyên truyền cũng được huyện chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền như: cổ động trực quan, truyền thanh truyền hình, sân khấu hóa, văn nghệ quần chúng… Hàng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện xây dựng các chủ đề tuyên truyền theo nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, của tỉnh và tổ chức tuyên truyền tới người dân. Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện qua các buổi họp phố, bản và các tổ chức, đoàn thể nhằm quán triệt các nội dung của phong trào xây dựng đời sống văn hóa đến đông đảo đồng bào các dân tộc.

khoi sac nep song van hoa Những khởi sắc đáng tự hào trong xây dựng nếp sống văn hóa

Sau 60 năm thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa – thông tin, Tuần Giáo đã trở thành địa phương có phong trào mạnh về hoạt động văn nghệ – thể thao quần chúng với mỗi xã, thị trấn đều có 1 đội văn nghệ; mỗi thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học đều có 1 đội hoặc 1 tổ văn nghệ, số người dân tham gia luyện tập thể thao chiếm 20,4% so với dân số toàn huyện. Toàn huyện hiện có 54 câu lạc bộ thể thao ở cơ sở… Phát huy thế mạnh này trong xây dựng đời sống văn hóa, những năm gần đây, huyện thường tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc. Ở các xã, tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ – thể thao thông qua ngày hội văn hóa các dân tộc ở cụm xã. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, nhân dân các dân tộc. Huyện còn phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn ngắn hạn về về âm nhạc, thanh nhạc, hát dân ca… cho cán bộ ngành và hạt nhân văn nghệ cơ sở. Đồng thời có biện pháp duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương như: các làn điệu dân ca, lời hát ru của dân tộc Mông, tiếng hát tung còn của người Thái đen; các lễ hội truyền thống như: lễ cấp sắc của người Mông, lễ xên pang ả của người Kháng; các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, tung còn… Đặc biệt, các môn thể thao dân tộc của huyện Tuần Giáo thường xuyên được tham gia giao lưu với các địa phương trong tỉnh và cả nước đều giành giải cao. Những việc làm đó đã tạo điều kiện cho nhân dân trong huyện được tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần.

Tuần Giáo chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, tôn vinh nét đẹp truyền thống của gia đình, dòng họ. Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều khu dân cư đã phát động vệ sinh môi trường nơi sinh sống. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cũng tạo cho mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Việc thực hiện quy ước, hương ước văn hóa ở các cơ sở được triển khai thực hiện thường xuyên, do vậy các tập tục lạc hậu dần được xoá bỏ. Đặc biệt là những năm gần đây, việc tổ chức các lễ hội, sinh hoạt dòng họ được khôi phục đã phát huy hiệu quả trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong huyện. Xuất hiện ngày càng nhiều gia đình hiếu học thành đạt, gia đình nhiều thế hệ ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình làm kinh tế giỏi…

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Tuần Giáo cũng quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn như: hang Thẩm Khương, căn cứ địa cách mạng Pú Nhung được đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa… có tác dụng giáo dục truyền thống cho các thế hệ sinh ra, trưởng thành từ Tuần Giáo.

60 năm sau ngày giải phóng, chất lượng đời sống văn hóa cơ sở ở Tuần Giáo đã có những khởi sắc đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã làm tốt nhiệm vụ kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa quê hương và dân tộc, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng vùng quê cách mạng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xây dựng tốt nếp sống văn hóa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy, văn hóa đã thực sự là “nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực để phát triển kinh tế-xã hội”.

Thanh Bình

 

Chia sẻ bài viết: